top of page

Bliv medlem

Medlem af Netværkstedet Thorvaldsen er enhver person, der falder ind under målgruppenog har betalt kontingent. Målgruppen er mennesker med psykosociale problemer. 

 

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen og udgør p.t. 300,- kr. pr. år - men støttebidrag ud over alm. kontingent er naturligvis mere end velkomne!

Netværkstedet bruges af enkeltpersoner og foreninger, der beskæftiger sig med at forandre/forbedre forholdene for mennesker med psykiske problemer, herunder psykiatri-truede, psykiatri-behandlede og psykiatri-overlevende.

Duk op en hverdag (mellem klokken 10 og 15) og se, om det stedet er noget for dig!

Vores aktiviteter er bl.a. at formidle erfaringer med brugerstyrede projekter og at stille lokaler til rådighed for frivilligt psykosocialt netværksarbejde 
 

Netværkstedet medvirker også til kompetenceudvikling i brugerstyrede projekter, hvor det er kvalificerede brugere, der er formidlere.

For at deltage i Netværkstedets aktiviteter skal du være indenfor målgruppen og have betalt kontingent - som kun er 300 kr. pr. år!

bottom of page