top of page

Recovery · Brugerstyring · Empowerment · Musikproduktion · Mad

Vi er et brugerstyret aktivitetssted for psykiatri-truede, psykiatri-behandlede og psykiatri-overlevende. Måske bedre kendt som psykisk sårbare.

 

Netværkstedet er et frirum for målgruppen. Ud fra brugernes ønsker og evner inddrages alle i aktiviteterne på stedet. Kontoret har fast åbningstid hverdage kl. 9 til 16 & fredag kl. 9 til 15.

Der er ikke terapeutisk eller pædagogisk personale: Det er brugerne selv, der står for at arbejdet hen mod en bedre tilværelse. Det er det, vi kalder recovery: At komme videre i sit liv.

Vores aktiviteter er et alternativ til psykiatriens passivisering og tvang. 

Da vi har 100% brugerstyring, er det brugerne selv, der forestår og definerer recovery. 


Det indebærer, at selv om stedet er et socialpsykiatrisk tilbud, fungerer det på sine egne præmisser, uafhængigt af, hvad der lige nu er "god tone" indenfor hhv. social- og sundhedssektoren.

Stedet er røg-, alkohol- og narkotikafrit. 

bottom of page