top of page

Husorden

Netværkstedet er et aktivitets- og udviklingssted. Netværkstedet er ikke et værested med varmestue-funktion. Det betyder, at man skal deltage i de aktiviteter, der tilbydes. Aktiviteterne kan du læse om her på siden under menu'en projekter.

For evt. at starte en ny aktivitet på stedet, skal der være mindst tre initiativtagere, og der skal fysisk være plads til aktiviteten.

Alkohol, røg og narko er forbudt på Netværkstedet Thorvaldsen

Stedet er alkoholfrit og narkotikafrit. Derfor er det forbudt at indtage alkohol og stoffer på stedet. Det er heller ikke tilladt at komme på stedet, hvis man er påvirket af alkohol og/eller narko. Overtrædelse af alkohol- og/eller narko-forbud medfører karantæne.

 

Som følge af Arbejdstilsynets påbud marts 2010 er tobaksrygning forbudt OVER ALT på Netværkstedet. Forbudet gælder også E-cigaretter! Overtræder man forbudet, medfører det karantæne og/eller at ens nøgle bliver inddraget.

Oprydning/rengøring

Det er en forudsætning for at komme på Netværkstedet Thorvaldsen, at man tager aktivt del i husets hverdag - det vil sige

 • hjælper med oprydning,

 • tømmer og fylder opvaskemaskinen,

 • laver kaffe,

 • køber ind,

 • rydder borde

 • tørrer af og

 • hjælper med rengøring af gulve og toiletter

 

Minimumskravet er, at man rydder op efter sig selv, tørrer op, hvis man spilder noget og ikke bare tømmer køleskabet uden at spørge.

Lån af Netværkstedets lokaler til privat brug

Netværkstedets medlemmer kan bruge lokalerne til private sammenkomster, forudsat bestyrelsen godkender dette. Bestyrelsen skal altså søges skriftligt om tilladelse i god tid før arrangementet. 

Alkohol er forbudt på Netværkstedet - også ved private sammenkomster, idet sammenkomsten ikke må være mere "privat" end at andre skal kunne komme til deres aktiviteter på stedet (kosmetik, radio, Rooster o.s.v.)

Nøgler

Ønsker man at få nøgle, til stedet eller et af aktivitetslokalerne, skal man give bestyrelsen en skriftlig, begrundet ansøgning. Der er bestyrelsesmøde den første tirsdag hver måned.

Forudsætningerne for at man kan få en nøgle er, at man

 • er betalende medlem, og

 • er kommet fast/jævnligt på stedet i mindst 3 måneder, og

 • deltager aktivt i aktiviteterne, og

 • tager ansvar for stedet, og

 • har et formål med nøglen - fx lave musik

 • viser hensyn og respekt for andre, og

 • ikke udbreder hverken racistiske, religiøse eller partipolitiske budskaber

 

Når disse punkter er opfyldt, afgør Bestyrelsen suverænt, om du kan få nøgle. Nøgle udleveres kun mod kvittering. Nøglen er personlig og må aldrig overdrages eller udlånes. Med nøglen følger ansvar for, at du overholder Netværkstedets husorden. Overtræder du husordenen, kan Bestyrelsen beslutte at inddrage din nøgle. Nøgle til studiet i kælderen (øvelokalet) kan udleveres til de, der har behov for øve (på lav volumen!) i kælderen. Regler for udlevering som ovenfor.

Vedr. kontingent

På Netværkstedet forventer vi, at alle brugere betaler medlemskontingent. Netværkstedet er en forening, der stiller mange aktiviteter til rådighed for sine medlemmer mod et kontingent på kun 300,- kr. pr. år. Desuden er det væsentligt for Netværkstedets ansøgninger til kommuner, fonde og andre sponsorer at kunne dokumentere så mange betalende medlemmer som muligt.

 

Nye brugere skal naturligvis have mulighed for lige at se, om stedet er noget for dem. Efter at være kommet på Netværkstedet en måneds tid, er man ikke "ny" længere...

bottom of page