top of page

Generel information

Vi er et brugerstyret aktivitetssted på Frederiksberg for udvikling af psykosocial recovery. Du kan sagtens benytte stedet, selvom du ikke bor på Frederiksberg.

Vores aktiviteter er bl.a. at formidle erfaringer med brugerstyrede projekter og at stille lokaler til rådighed for frivilligt psykosocialt netværksarbejde.

Netværkstedet medvirker også til kompetenceudvikling i brugerstyrede projekter, hvor det er kvalificerede brugere, der er formidlere.

Sagt og skrevet om Netværkstedet Thorvaldsen

bottom of page