top of page

Forlaget Amalie

- er opkaldt efter forfatterinde Amalie Skram. Hun levede fra 1846 - 1905, og var den første patient, hvis kritik af psykiatrien nåede befolkningen.

Bladet Amalie indeholder digte, billedmateriale m.v., der beskriver oplevelser af galskaben og indlæggelser på psykiatriske institutioner, samt mere teoretiske artikler, der analyserer psykiatrien og dens undertrykkelse.

 

Fra at bruge alle kræfter i fronten, blev der nu sat kræfter fri til nytænkning, udfra tanken om at, vil du ikke acceptere, eller kan du ikke bruge, det som systemerne tilbyder, så må den enkelte prøve på at gøre sig klart, hvad der så kunne sættes i stedet.

 

Bladet Amalie udkommer 4 gange årligt. Abonnement for eet år koster 125 kr. for enkelt personer og 225 kr. for institutioner. Send en mail til amalie@amalie.dk, hvis du / I ønsker abonnement. 

 

Amalie er desuden et græsrodsforlag. Forlagets formål er at redigere, administrere og udgive Amalie samt drive forlagsvirksomhed i form temapublikationer, plakater m.v.

Mere information om forlaget & bladet

- se Amalies hjemmeside: forlagetamalie.dk. Abonnement, bogkatalog, artikler on-line m.m. Indlæg til Amalie kan sendes til: Amalie, Dr. Abildgaards Allé 15, 1955 C

bottom of page